چک لیست سرویس و نگهداری اسانسور

چک لیست سرویس و نگهداری اسانسور

چک لیست سرویس و نگهداری اسانسور

در هر بازرسی ماهانه و ادواری ، اسانسور بر اساس یک چک لیست بازرسی شده و وضعیت موارد موجود در چک لیست به مدیر ساختمان ارائه می گردد و تعمیرات بر اساس سوابق چک لیست آسانسور صورت میگیرد.

 

موتورخانه :

بررسی دمای متوسط موتورخانه و سیستم ترموستات موتور آسانسور

بررسی استحکام شاسی پایه موتور

بازدید فیوزها و اتصالات جعبه سه فاز و سیستم ارت

بازدید موتور گیربکس اسانسور

بازدید شفت موتور و گیربکس آسانسور

بازدید فلکه اصلی و هرزگرد

تنظیم ترمز موتور و بازدید لنت ترمز موتور آسانسور

بازدید سیم بکسل های آسانسور

نظافت موتورخانه نظافت داخل موتور ژنراتور و فن موتور آسانسور

بازدید گاورنر و اتصالات گاورنر آسانسور

بازدید ترمینالها، اتصالات و قطعات تابلو فرمان آسانسور

تست سیستم نجات اضطراری و دشارژ باطری های نجات اضطراری آسانسور

 

چاه آسانسور :

بازدید میکروسوئیچهای Limit حد و دور اندازهای آسانسور

بازدید و روغن کاری ریلهای آسانسور

بررسی کشش ارتجاعی سیم بکسلهای آسانسور

بازدید کابلهای آسانسور

بازدید روشنایی چاه آسانسور

بازدید لقمه های ریل کابین و وزنه آسانسور

بازدید زنجیر تعادل زیر قاب وزنه و کابین آسانسور

بازدید کرپی ها و سربکسلهای آسانسور

بازدید اتصالات سیم بکسل به کابین و قاب وزنه آسانسور

بررسی کفشکهای کابین و وزنه آسانسور

بررسی روغندانهای آسانسور

بررسی ترمز ایمنی پاراشوت و اتصالات میله پاراشوت به سیم بکسل گاورنر آسانسور

بررسی اتصالات و پیچ و مهره های یوک کابین آسانسور

بازدید سنسور لول و دوراندازها و آهنرباها

بررسی اتصالات، ترمینالها و دکمه های جعبه revision آسانسور

بازدید ضربه گیر (بافرها) کابین و قاب وزنه آسانسور

بازدید گاورنر پایین و استپ قارچی چاهک پایین آسانسور

 

درب های طبقات لولایی :

بازدید قفلها

بازدید کنتاکتهای درب

بازدید مگنت درب بازکن

بازدید فنر درب ها

بازدید دیکتاتورها

تنظیم دربها

روغن کاری لولاهای دربها

درب های طبقات تمام اتوماتیک :

بازدید شستی احضار طبقات

بازدید شستی احضار کابین

بازدیدروشنایی کابین

بازدیدفن و کلید فن

بازدید موزیک و اعلام طبقات

بازدید صفحه نمایش شستی کابین

بازدید عملکرد درب کابین

پست مرتبط

Enter your keyword