Monthly Archives: خرداد ۱۳۹۵

راهنمای انتخاب آسانسور برای آپارتمانهای مسکونی

راهنمای انتخاب آسانسور برای آپارتمانهای مسکونی

آسانسور : تمامی آسانسور های مورد استفاده در کشور بر اساس مصوبه شورای استاندارد از تاریخ ۱/۱/۸۲ تحت پوشش استاندارد ملی ایران و مقررات آن قرار گرفته است. این موضوع جهت بررسی های لازم برای صدور مجوز پایان کار به تمامی شهرداری ها ابلاغ شده است. در این مقاله سعی داریم به این استاندارد ها پرداخته و به مقررات […]

ادامه مطلب

Enter your keyword